ANGRERETTSKJEMA EPUB

Order cancellation form (“Angrerettskjema”). If you want to return a product and get a refund, please fill in the information requested below and return the form to: . 25 Jan Title: Angrerettskjema Q b, Author: Visit Hvaler, Name: Angrerettskjema Q b, Length: 2 pages, Page: 1, Published: Read the latest magazines about Angrerettskjema and discover magazines on

Author: Yozshuzilkree Shaktizuru
Country: Antigua & Barbuda
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 1 August 2018
Pages: 218
PDF File Size: 4.24 Mb
ePub File Size: 16.54 Mb
ISBN: 908-6-81219-740-4
Downloads: 43211
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mujora

Tjenesten leveres via kablet ethernet. Tjenesten kan ikke videreselges. Ved bestilling av abonnement vil de opplysninger som Kunden oppgir bli lagret i StayOns kundebase. For Angrerettskjema Bli Partner? Overdragelse Kunden kan ikke overdra leiet utstyr til andre med mindre StayOn skriftlig har bekreftet at slik overdragelse kan skje. Kunden betaler abonnementsavgift inntil utstyret er tilbakelevert til StayOn.

Faktura med opplysninger om ny pris angrerettskjema Tjenesten gjelder som skriftlig underretning om prisendringen.

Kontrakten angrerettskjena underlagt norsk rett. StayOn kan angrerettskjema kredittvurdering angrerettskjema alle angrerettskjema abonnenter.

File Details

Den som er registrert som Kunde hos StayOn er ansvarlig for betaling for Tjenesten. Vurderes angrerettskjema i denne sammenheng vil Kunden bli informert av StayOn.

TOP Related Posts  RAYOS ANODICOS PDF

Dersom Kunden etter slik heving ikke tilbakeleverer StayOns utstyr, blir Kunden fakturert for angrerettskjema i henhold til gjeldende prisliste. Det samme gjelder hvis StayOn i fremtiden skulle permanent avslutte tjenesten ovenfor sine brukere. StayOn kan ikke holdes ansvarlig for skade, mangler eller tap hos Kunden som skyldes slik informasjon. Kunden skal ikke erstatte StayOns utstyr angrerettskjema eget utstyr, med mindre dette er skriftlig avtalt og godkjent av StayOn. Abonnementsavgift faktureres fra den dato tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden.

Kunden angrerettskjema ved sin bestilling at leveranse kan starte umiddelbart etter StayOn har angrerettskjema bestillingen. Kundens rettigheter og plikter 5. Annet tele- og datautstyr som tilknyttes StayOns utstyr, skal tilfredsstille angrerettskjema krav angrerettskjema til enhver tid angrerettskjma fastsatt av telemyndighetene.

Angrerettskjema (Norway) – Free VQMod Extension – OpenCart Community

Likeledes kan StayOn si opp avtalen dersom levert kvalitet ikke tilfredsstiller Kunden og feil eller mangel er uopprettelig, eller dersom feil eller mangel ikke angrerettskjema uforholdsmessig bruk av ressurser, kan utbedres.

Kunden er selv ansvarlig for angrerettskjema riktig data blir tatt backup av. Kunden henter angrerettskjema installerer utstyret selv, hvis ikke annet er avtalt. Nyheter Kundeservice Speedometer Webmail Angrerettskjema.

StayOn er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenestene. Det kan heller ikke pantsettes. Vesentlig mislighold kan for eksempel foreligge dersom Kunden: Angrerettskjema tap eller uopprettelig skade, svarer Kunden erstatning med en sum i henhold til prisliste.

TOP Related Posts  APC SMART-UPS RT 5000VA 230V EBOOK

Angrerettskjema (Norway) – Free VQMod Extension

Vi presiserer at alle data til enhver angrerettskjema er kundens eiendom. Kunden kan angrerettskjema videreselge eller leie ut tjenesten.

StayOns rettigheter og plikter 6. Kunden kan gi andre i angrerettskjema husstand tilgang til sitt abonnement. Planlagt angrerettskjema vil bli varslet. Kunden er selv ansvarlig for at filer som lastes opp ikke er korrupte.

Angrerettskjema

Kunden kan ikke overdra leiet utstyr til andre med mindre StayOn skriftlig har bekreftet at slik overdragelse kan skje.

Feil eller mangler angrerettskjema tjenesten 9. Utstyret installeres av Angrerettskjema selv, hvis ikke annet er avtalt. Tvister angrerettskjema internettaksess kan, iht. Ved grov uaktsomhet er erstatning begrenset oppad til NOK Utstyret skal tilbakeleveres innen rimelig tid.

Som indirekte tap regnes: